starija izdanja


Pregled objavljenih knjiga autora prof.dr Vladimira Savića (VS)
А. Oblast hidraulike:

1. Mašinska hidraulika – skripta Mašinski fakultet u Zenici, 1977.
2. Uljna hidraulika 1 - hidraulične komponente, Dom štampe, Zenica, 1986.
3. Uljna hidraulika 2, 1989, Dom štampe, Zenica.
4. Osnovi uljne hidraulike, IKOS, Zenica, 1991.
5. Uljna hidraulika za početnike, IKOS, Novi Sad, 1996.
6. Održavanje hidrauličnih komponenti i sistema, IKOS, Novi Sad, 1997.
7. Tehnika čitanja i crtanja hidrauličnih šema, IKOS, Novi Sad, 1998.
8. Zbirka rešenja u hidraulici 1, IKOS, Novi Sad, 1999.
9. Zbirka rešenja u hidraulici 2 - primeri konkretnih rešenja IKOS, Novi Sad, 1999.
10. Uljna hidraulika 3, - hidraulični fluidi, filtriranje i zaptivanje IKOS, Novi Sad, 2005.
11. Uljna hidraulika 4, deo 1 - primeri proračuna hidrauličnog sistema, IKOS, Novi Sad, 2012.
12. Uljna hidraulika 4, deo 2 - primeri proračuna hidrauličnog sistema, IKOS, Novi Sad, 2013.


B. Oblast tehnike podmazivanja:

1. Maziva i podmazivanje - koautor, JUGOMA, Zagreb, 1981.
2. Podmazivanje mastima i sistemi za podmazivanje, JUGOMA, Zagreb, 1988.
3. Konstrukcija sistema za podmazivanje uljem, IKOS, Zenica, 1990.
4. Obrada iskorišćenih ulja i emulzija, IKOS, Zenica, 1991.
5. Tribologija i podmazivanje, IKOS, Novi Sad, 1995.

Podaci za informacije i naručivanje:
E-mail: vladimirsavicns@gmail.com
Tel: +381 21 499 307
Mob: +381 64 295 4912
Сва права задржана web design gavrilo Г.А.В.Р.И.Л.О : :
gojkogalic@gmail.com