O AUTORU

Dr Vladimir Savić, red. prof. Univerziteta u Novom Sadu - Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
rođen je 1941. godine u Bosni i Hercegovini.
U Zenici je živeo u periodu od 1948. do 1994. godine.
Mašinski fakultet u Sarajevu završio 1965. godine i posle se zaposlio u Željezari "Zenica". Tu je radio u službi održavanja 13 godina i od prvih dana se bavio hidraulikom i tehnikom podmazivanja.
Na Mašinski fakultet u Zenici prelazi 1974. godine, gde kasnije obavlja dužnost dekana i sa saradnicima gradi zgradu fakulteta. Bio je predsednik Jugoslovenskog društva za primenu goriva i maziva JUGOMA i glavni urednik jugoslovenskog časopisa Goriva i maziva sa sedištem u Zagrebu.
Ratne godine proveo je sa porodicom u Zenici, u Bosni i Hercegovini, odakle krajem 1994. godine dolaze u Novi Sad. Od tada pa do odlaska u penziju radi kao redovni profesor na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a kao spoljnji saradnik na mašinskim fakultetima u Banjoj Luci i Istočnom Sarajevu.
Vodio je razvoj u firmi PNEUMATIK FLEX – Nova Pazova, gde je sa saradnicima uveo tehnologiju projektovanja i inženjeringa hidrauličnih pogona.
Sada je konsultant firmi: INMOLD - Požega od 1999. godine; PNEUMATIK FLEX – Nova Pazova od 2006. godine; MIKRON – Čačak od 2011. godine.
Aktivno se bavi problematikom hidraulike i tehnike podmazivanja već 45 godina. Objavio je veći broj naučnih i stručnih radova, održao oko 130 stručnih seminara i izradio više desetina projekata od kojih je najveći broj izveden. Napisao je veći broj knjiga iz oblasti hidraulike i tehnike podmazivanja, a neke od njih su sada osnovna ili pomoćna literatura na desetak mašinskih fakulteta sa prostora bivše Jugoslavije.
Podaci za informacije i naručivanje:
E-mail: vladimirsavicns@gmail.com
Tel: +381 21 499 307
Mob: +381 64 295 4912
Сва права задржана web design gavrilo Г.А.В.Р.И.Л.О : :
gojkogalic@gmail.com